Presentació del nou Blog de Salut Jove

Aquest és un nou blog creat per l’equip de Salut que intervé en l’IES Josep Font i Trias, en aquest equip ens trobam les responsables de la Consulta Jove i l’educadora de medi obert, responsable del Racó d’Escoltar, a més contam amb la col·laboració de l’IES d’Esporles.

En aquest blog és podrà trobar informació relativa a temes de salut, a més es podran dur a terme consultes a través d’un correu electrònic: esporlesconsultajove@gmail.com

Mail totalment confidencial, totes les consultes seran ateses per professinals.

Vos animam a participar amb aportacions i suggerències!!!